Publicerad

Bygglov beviljat för hotell på Kanaludden

Samhällsnämnden har beslutat att bevilja bygglov för ett nytt hotell på Kanaludden. Nämnden konstaterar att den föreslagna byggnaden följer detaljplanens bestämmelser och därför ska bygglovet beviljas.

Nämnden konstaterar också att byggnaden i huvudsak följer det gestaltningsprogram som togs fram i samband med detaljplanen. En skillnad mot tidigare skisser är att förbindelsen mellan hotellet och simhallen inte blir med en glasad gång utan i stället under jord för att behålla siktlinjen mellan hotellbyggnaden och simhallen.