Publicerad

Hur vill du att Skeppsbron ska utvecklas i framtiden?

en kvinna sitter på en mångfärgad trappa med havet i bakgrunden

Projektledaren Hanna Krämmer bjuder in till dialog om Skeppsbron på Sommarkajen, alldeles intill Nybron.

Just nu pågår arbetet med att planera framtidens Skeppsbron och alla synpunkter är välkomna. På onsdag 14 juli och fredag 16 juli bjuder Härnösands kommun in till dialog på den tillfälliga mötesplatsen Sommarkajen alldeles intill Nybron.

Hur ska det se ut på Skeppsbron? Vad saknas? Vad är viktigt för att skapa en god livsmiljö där? Det är några av de frågor som ställs under de två dagarna. På plats för att berätta om arbetet och ta emot idéer och synpunkter finns planhandläggaren Hanna Krämmer och plan- och byggchefen Malin Sjöstrand.

− Vi välkomnar alla typer av inspel. Det behöver inte vara detaljerat och konkret utan kan handla mer allmänt om hur du vill att det ska se ut på Skeppsbron, vad som borde finnas där och så vidare, säger Hanna Krämmer.

Hon är projektledare för att ta fram ett så kallat planprogram för Skeppsbron. Det ska skapa en enhetlig vision för området och samordna de enskilda utvecklingsprojekt som finns i området, men utan att slå fast några detaljer.

Ett planprogram kan ses som ett mellanting mellan en översiktsplan, som anger den översiktliga planeringen för hela kommunen, och en detaljplan som anger konkreta bestämmelser om exempelvis vad som får byggas och hur det får byggas på en specifik fastighet.

I arbetet med planprogrammet har det redan varit några tidiga dialoger med särskilda målgrupper. Det är elever på Solenskolan, pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet som hittills har fått chansen att tycka till.

− Vi har jobbat efter konceptet 8/80 som innebär att om en stad är bra för en 8-åring och för en 80-åring så är den bra för alla. Men nu vill vi komma ut på plats och få chansen till spontana samtal med förbipasserande och besökare och hoppas på många spännande samtal och idéer, säger Hanna Krämmer.

Tider för dialog

Hanna Krämmer och Malin Sjöstrand finns på plats på Sommarkajen:

  • Onsdag 14 juli klockan 16-20
  • Fredag 16 juli klockan 10-14

Det går också att lämna synpunkter via en enkät som du hittar på harnosand.se/enkatskeppsbron Länk till annan webbplats.

Läs mer om Skeppsbron på harnosand.se/skeppsbron och om planprogrammet på harnosand.se/planprogramskeppsbron