Publicerad

Många tyckte till om Skeppsbron

en kvinna med två barn står vid ett bord med en karta på och pratar med en person man ser ryggtavlan på

Många Härnösandsbor och besökare stannade till på Sommarkajen för att prata om Skeppsbrons framtid när samhällsförvaltningen bjöd in till dialog.

- Vi har fått in många och vitt skilda idéer och synpunkter så nu har vi mycket att utgå ifrån i det fortsatta arbetet. Det roligaste är att det har varit så många olika människor som har stannat och tyckt till. Det känns som om vi har nått fram till grupper som vanligtvis inte brukar vara med och tycka, säger Hanna Krämmer.

Hon är projektledare för arbetet med att ta fram ett planprogram för Skeppsbron. Vid två tillfällen den här veckan har hon och hennes kollegor Malin Sjöstrand och Michael Mallinder-MacLeod mött människor på den tillfälliga mötesplatsen Sommarkajen på Skeppsbron.

- Att ha dialogen just här visar också på möjligheten till olika typer av tillfälliga aktiviteter på Skeppsbron eller på andra platser i stadsmiljön, säger Hanna Krämmer.

en kvinna lutar sig över ett bord med en karta på och pratar med två barn som man ser ryggtavlorna på