Publicerad

Tyck till om Skeppsbron!

Vy över Skeppsbron

Skeppsbron.

Planeringen för framtidens Skeppsbron är i full gång. Och fortfarande finns chansen att vara med och påverka. Fram till den 31 augusti kan du lämna dina synpunkter i en öppen enkät.

Arbetet ska leda fram till ett planprogram för Skeppsbron. Ett planprogram kan ses som ett mellanting mellan en översiktsplan - som anger den översiktliga planeringen för hela kommunen - och en detaljplan, som anger konkreta bestämmelser om exempelvis vad som får byggas och hur det får byggas på en specifik fastighet.

Planprogrammet ger en enhetlig vision för Skeppsbron och ska samordna de enskilda utvecklingsprojekt som finns i området, men utan att slå fast några detaljer.

I arbetet med planprogrammet ingår bland annat dialoger med särskilda målgrupper, men en viktig del är också att samla in idéer och synpunkter från allmänheten. Därför finns en enkät på nätet där alla Härnösandsbor som vill kan gå in och berätta om vad de tycker att Skeppsbron borde vara.

Många enkätsvar har redan kommit in. Här är några exempel:
”Ett grönt parkliknande område med många träd och små affärer/kiosker och restauranger.”
”Stadens framsida, en plats för möten, middagar och mys.”
”Promenadvänligt, grönt, lekvänligt.”

Hur tycker DU att Skeppsbron ska se ut? Fram till den 31 augusti kan du lämna dina synpunkter. Enkäten hittar du på harnosand.se/enkatskeppsbron Länk till annan webbplats.

Läs mer om Skeppsbron på harnosand.se/skeppsbron Länk till annan webbplats. och om planprogrammet på harnosand.se/planprogramskeppsbron Länk till annan webbplats.