Publicerad

Första grävtagen för det nya hotellet

två personer i gula skyddskläder står vid en grävmaskin framför en byggnad som det står simhall på

Inte första spadtaget, men nu börjar förberedande grävningar för det nya hotellet på Kanaludden. Det är anslutningar för vatten och avlopp som ska grävas och det blir periodvis svårt att ta sig fram, framför allt för gående.

Det ska bland annat grävas ett djupt schakt från pumpstationen till mitt framför entrén till simhallen. Det innebär att det behöver skapas olika provisoriska lösningar för de som ska besöka simhallen under byggtiden.

Strandpromenaden längs vattnet kommer periodvis att vara avstängd och de gående får rent allmänt vara beredda på avstängningar och omvägar i hela området.

Biltrafiken påverkas genom att infarten från Brunnshusgatan under hela byggtiden är avstängd för all trafik utom byggtrafik. Det är kommunens entreprenör Svevia som utför arbetet som beräknas ta 6-8 veckor.