Publicerad

Risk för störningar i mobiltrafiken

ett nät som är ihopknutet av rep i olika färger

De närmaste veckorna ska Telia bygga ut 5G-nätet i Härnösandsområdet. Det kan innebära att det blir störningar i nätet under kortare perioder.

Under arbetet behöver utrustningen släckas ned, oftast under några timmar men i undantagsfall ända upp till 36 timmar. Den som bor i tätorten kommer inte att märka så mycket eftersom det där finns överlappande nät och teknik. Möjligtvis kan surfhastigheten upplevas lägre.

På landsbygden där det är längre mellan basstationerna kan det däremot bli avbrott. Den som har bredband via mobilnätet eller mobiltelefoni kommer att informeras i god tid.

Mer information om arbetet och även en tidsplan för olika postnummer finns på Telias hemsida Länk till annan webbplats.