Publicerad

Flera vägarbeten på gång

vägskylt som varnar för vägarbete

Den här veckan ska flera vägar fräsas och asfalteras. Det gäller Nybrogatan mellan Brunnshusgatan och Kastellgatan samt Västra Ringvägen mellan Sockenvägen och Torsgatan. Dessutom ska Fiskekroken rivas och byggas om.

Arbetet med att fräsa upp asfalten börjar natten till tisdag och pågår till och med tisdag förmiddag. På Nybrogatan är det korsningen med Brunnshusgatan som ska fräsas upp samt körfälten i backen upp till Kastellgatan. Arbetet sker på ett körfält i taget och biltrafiken kan passera på det andra.

Även på Västra Ringvägen är ett körfält i taget avstängt för fräsning. Asfalteringen sker senare under veckan på båda gatorna.

På Fiskekroken är det ett större arbete som ska göras. Alla fastigheter kommer att kunna nås, men vägen kommer att vara avstängd för genomfart.