Publicerad

Helhetsgrepp på framtidens Kronholmen

karta med några fastigheter blåmarkerade och inringade med gult eller grönt och några fastigheter inringade med rött

Samhällsnämnden har beslutat att ta ett helhetsgrepp över Kronholmen. Plan- och byggavdelningen ska titta över detaljplanerna för en stor del av Kronholmen.

Bakgrunden är att kommunens tillväxtavdelning vill göra det möjligt att etablera handel på flera fastigheter på Stationsgatan, längst norrut på höger sida om gatan. Tillväxtavdelningen vill också göra det möjligt för bostäder kombinerat med enklare verksamheter på flera fastigheter vid Krukmakargatan.

Samhällsnämnden valde att utöka planområdet med ytterligare 15 fastigheter på Kronholmen där gällande detaljplaner är föråldrade och inte stämmer med verkligheten.

− Området är intressant och utmanande med kulturmiljöer som utgör en av entréerna till staden. Här är god stadsplanering viktig för en långsiktig utveckling, säger samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP).

− Vi vill på det här sättet ta ett helhetsgrepp på området för att få en långsiktig och hållbar plan som ger möjlighet till både detaljhandel och bostäder, säger samhällsnämndens vice ordförande Magnus Oskarsson (S).