Publicerad

Klart med ny detaljplan på Saltvik

karta över ett landskap med ett område inringat med svarta streck

Nu är det klart med detaljplan för fastigheten Saltvik 2:35 där Kommunfastigheter planerar att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende.

Området ligger längs Saltviksvägen och är i dagsläget obebyggd naturmark. Det är socialförvaltningen som har behov av ett nytt vård- och omsorgsboende i ett lugnt och avskilt läge, men med närhet till kollektivtrafik. Den här fastigheten uppfyller alla de kraven.