Publicerad

Volontärvägen hyvlas och asfalteras

en person som man bara ser de orangeklädda benen på går med ett redskap och arbetar med asfalt

Torsdag 27 oktober börjar ett arbete med att hyvla Volontärvägen och nästa vecka ska ett första lager asfalt läggas. Därefter blir gatan i normal mening körbar igen.

Väghyveln ska arbeta torsdag, fredag och måndag och delar av gatan är då periodvis helt avstängd. Senare nästa vecka läggs ett första lager asfalt och det blir även då begränsad framkomlighet.

Det andra och slutliga lagret asfalt läggs först i början av sommaren 2022, men det undre lagret går utmärkt att köra på till dess. Volontärvägen har också fått helt ny belysning och den ska preliminärt tändas under vecka 45.

Entreprenören kommer att fortsätta jobba med projektet hela vintern, hur mycket beror bland annat på vädret, och sedan slutföra arbetet våren och sommaren 2022. Kvar är delen från Vangstagatan till Myran samt mindre arbeten längs hela sträckan.