Publicerad

Ny gångväg på Geresta

satellitbild på ett område med blå och röda streck inritade

Den nya gångvägen är markerad med blå linje och den nya gång- och cykelvägen med röd linje. De prickade sträckorna är gamla/upptrampade stigar.

En ny gångväg ska byggas mellan Hellzéngatan och Ångströmsgatan. Delen mellan Hellzéngatan och Carlgrensvägen blir även cykelväg, får belysning och kommer att snöröjas.

I grönområdena mellan Hellzéngatan och Ångströmsgatan finns dels en gammal gångväg som i stort sett är överväxt, dels nya stigar som människor har trampat upp. Nu ska de här lederna byggas om till riktiga gångvägar.

Den nya gångvägen startar vid lekplatsen på Hellzéngatan. En bit upp i grönområdet delar den sig i två delar. Den ena delen, som blir belyst, svänger upp till kurvan på Carlgrensvägen medan den andra fortsätter och passerar både Åkermansgatan och Kempevägen innan den når lekplatsen vid Ångströmsgatan.

Arbetet beräknas vara klart i början av december.