Publicerad

Tyck till om naturvården i Härnösand

en vit blomma sticler upp ur grönska

Jungfru Marie nycklar.

Härnösands kommun håller på att ta fram en tioårsplan för naturvård. Nu efterlyser vi idéer och förslag på vilka åtgärder vi ska göra för att främja den biologiska mångfalden.

Det kan till exempel vara önskemål om att bilda naturreservat, restaurera vattendrag för att förbättra fiskvandringen eller något annat.

Fram till den 15 december finns en enkät där du kan gå in och lämna dina förslag. Det går både att rita in områden på en karta och beskriva ditt förslag i text.

Du hittar enkäten på harnosand.se/naturvardsenkat Länk till annan webbplats.