Publicerad

Webbföreläsning - EcoDriving av fastighet

Den 23 november arrangerar länets energi- och klimatrådgivare en webbföreläsning, "Eco Driving av fastighet", riktad till bostadsrättsföreningar och dig som äger ett flerbostadshus.

Anmäl dig till föreläsningen. Du får tips och råd om åtgärder som stoppar energitjuvarna och minskar dina driftskostnader. Vi informerar om aktuellt bidrag för energieffektivisering och vad kraven på individuell mätning (IMD) och debitering kan innebära för dig.

Dag och tid

Tisdag 23 november
08.30-09.30

Föreläsningen är kostnadsfri och sker via Teams.
Du får länken till föreläsningen i e-posten dagen innan.

Anmäl dig senast 21 november Länk till annan webbplats.

Följ med på en digital energijakt med Willy Ociansson

Wily Ociansson.

Willy Ociansson.

Han är en av Sveriges främsta experter inom området energieffektivisering. Willy har mångårig erfarenhet av energieffektivisering i fastigheter från bland annat Karlstads Bostads AB där han var en drivande kraft bakom deras framgångsrika satsning på energieffektivisering i fastighetsbeståndet. Där lyckades man halvera energianvändningen i 60-talsområdet Orrholmen. Willy driver det egna företaget Willy´s CleanTech AB,

Program

Program

Tid

Aktivitet

08.30-08.40

Energi- och klimatrådgivarna
Kort information om vad kraven på IMD innebär för fastighetsägare. Information om det nya stödet för energieffektivisering i flerbostadshus. Stödet söks via länsstyrelsen.

08.40-09.30

Willy Ociansson
Willy föreläser humoristiskt och intressant om hur du kan minska el och värmebehovet i fastigheten. Du får tips och råd hur du på ett kostnadseffektivt sätt kan genomföra åtgärder som minskar dina energikostnader.


Vi avslutar med en frågestund.

Föreläsningen arrangeras av de kommunala energi- och klimatrådgivarna i Västernorrland.