Publicerad

Stor satsning på busstrafiken

en ung kvinna sitter i en buss. I förgrunden syns en annan person suddigt i profil.

Den 12 december utökas busstrafiken rejält i Härnösands tätort. Stadstrafiken får tätare turer, snabbare byten och en enklare tidtabell. Dessutom införs en ny kvällsbuss som går fram till klockan 22 på vardagarna.

Satsningen innebär att stadsbussarna går två gånger i timmen under hela dagen. Det blir också enklare att hålla reda på tidtabellen då bussen alltid går på samma klockslag från varje hållplats, till exempel 25 och 55 från Bondsjöhöjden. Kvart över och kvart i möts alla bussar samtidigt i centrum så att det ska gå snabbt och smidigt att byta buss eller till annan kollektivtrafik.

– Det ska vara enkelt att välja bussen. Med den här förstärkta trafiken blir bussen ett riktigt bra alternativ för många människor i Härnösands tätort och målet är att många fler nu ska välja bussen före bilen, säger Knapp Britta Thyr (MP), ordförande i samhällsnämnden, Härnösands kommun.

Den nya kvällsbussen går i en lång slinga som passerar alla större fritidsanläggningar och bostadsområden. Den sista turen avgår från centrum klockan 21.55.

– Här får Härnösandsborna ett jättebra alternativ till att skjutsa sina barn och ungdomar hit och dit på kvällarna. Och även för de vuxna själva som behöver ta sig till aktiviteter eller besöka släkt och vänner, säger Magnus Oskarsson (S), förste vice ordförande i samhällsnämnden.

I samband med förändringen får bussarna nya linjenummer. Nuvarande linje 24 byter namn till 501, linje 39 blir 502 och linje 58 blir 503. Den nya kvällsbussen får nummer 590.

Det blir också delvis nya sträckningar. Bland annat förlängs linje 502 till Nickebostrand och linje 503 kommer att passera Sälstens udde och Tobaks. Sommartid förlängs linje 501 från Hästsportarenan ut till Smitingen och det blir alltså två turer i timmen till och från badstranden.

− Bättre busstrafik till Smitingen har varit efterlängtat länge. Det gör vår mest populära badstrand tillgänglig för ännu fler människor, säger Magnus Oskarsson.

Den utökade tätortstrafiken ingår i en långsiktig satsning med målet att fler ska ställa bilen och ta bussen i stället. Det började för några år sedan med gratis barnkort och det så kallade Härnösandskortet för vuxna.

− Nu görs den här satsningen och nästa steg är att förbättra möjligheterna att åka buss även på landsbygden, säger Knapp Britta Thyr.

På Din Turs hemsida finns all information om de nya linjesträckningarna, tidtabeller och hållplatsförändringar. Länk till annan webbplats.