Publicerad

Kajen på Skeppsbron tätas

trafikskylt som varnar för vägarbete

Nu börjar ett arbete med att täta kajen på Skeppsbron på en 180 meter lång sträcka där det har uppstått mindre slukhål. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2022.

Det är sträckan mellan Utsprångskajen och Sam’s uteservering det gäller. Där har material sipprar ut mellan betongbalkarna och orsakat mindre slukhål. Nu ska kajen grävas upp bit för bit och tätas mellan betongbalkarna.

Arbetet har inget med Utsprångskajen eller med framtidens utformning av Skeppsbron att göra. Däremot är det här ett arbete som måste göras för att senare kunna jobba med utformningen av hela Skeppsbron.