Publicerad

Provgropar på Utsprångskajen

vägskylt som varnar för vägarbete

Nu grävs några provgropar på Utsprångskajen för att i detalj ta reda på hur den är konstruerad. Den kunskapen gör det sedan betydligt enklare att beräkna kostnaden för att riva kajen.

Ännu har inget beslut fattats om hur den framtida Utsprångskajen ska se ut, men oavsett vilket alternativ som väljs måste den befintliga kajen först rivas. Nu ska några större gropar grävas för att få så mycket teknisk kunskap som möjligt om hur det ser ut under marken.

Groparna grävs med en grävmaskin med lång arm för att undvika att komma långt ut på kajen. När groparna sedan har dokumenterats kommer de att fyllas igen.