Publicerad

Sommartorget kommer tillbaka

En bild på Stora torget med människor som sitter på moduler.

Den tillfälliga mötesplatsen Sommartorget med färgglada moduler på torget kommer tillbaka nästa sommar. Det första försöket har nu analyserats och inför nästa år finns många förslag på hur idén ska utvecklas.

I somras ställde kommunen ut färgglada lådor i blåa och gröna nyanser som tillsammans bildade ett slags ”vardagsrum” på Stora torget och området runt Skeppsbron. Målet var att skapa härliga miljöer för aktiviteter och umgänge och få besökare att stanna kvar i centrum. Det var ett samarbete mellan företagen i Härnösand, kommunen och det kommunala bolaget HEMAB.

Michael Mallinder-MacLeod, arkitekt och trainee i Härnösands kommun, låg bakom idén tillsammans med landskapsarkitekten Matildha Landström Litström.

- Första steget i vårt arbete var att analysera var vi skulle placera modulerna, sedan har vi testat och utvärderat. Nu ska vi förfina resultatet och förändra till nästa sommar, säger han.

Under en vecka i juli besökte Michael Mallinder-MacLeod Stora torget och området runt Skeppsbron varje dag, vid olika tidpunkter, för att analysera hur besökare använde modulerna. Det han såg då var att de som stod på torget användes mycket. De som stod på parkeringsytan vid Skeppsbron användes inte lika mycket.

- Vi som jobbar med att gestalta staden måste vara ute för att se hur besökare använder en plats. Jag vill följa upp hur det går och hur vi kan göra det ännu bättre till nästa gång, säger han.

I den utvärdering som Michael gjort finns 18 rekommendationer inför nästa år.

- En av de saker vi kunde konstatera är att det inte räcker med fina möbler utan det måste också finnas aktiviteter i närheten för att människor ska använda dem, säger han.

Modulerna kommer tillbaka till torget nästa sommar men inte till området vid Skeppsbron.

- Vi vill också testa en ny plats. Men vi vet inte vilken det blir än. Vi vill även göra fler förbättringar. Det fanns till exempel inga solskydd och det borde vi tänka på inför nästa sommar. Det vore också kul att samarbeta med kulturenheten, säger Michael Mallinder-MacLeod.

Idén till Sommartorget och Sommarkajen kom sent förra våren och det fanns inte mycket tid till planering. Nu ska en projektgrupp börja arbeta med planeringen i god tid inför nästa sommar.

Nio personer sitter på en modul utomhus.

Sommartorget och Sommarkajen var ett samarbete mellan Hantverkarna Härnösand, Härnösands Handelsförening, HÄR Handel & Möten, HEMAB och Härnösands kommun.