Publicerad

Tyck till om framtidens gång- och cykelvägar

En man på cykel.

Kommunen har påbörjat arbetet med en ny gång- och cykelplan. I den ska man peka ut var vägarna ska ligga, hur de kan bli säkrare och mer sammanhängande. Målet är att fler ska välja cykeln som färdsätt samt att det ska bli enklare och säkrare att gå och cykla.

Under arbetet vill kommunen ha invånarnas hjälp att svara på en enkät om gång- och cykelvanor. Ungefär 75 procent av Härnösands invånare bor inom fem kilometers radie från centralstationen.

- Vi vill ta reda på vad som skulle få fler att ta cykeln eller gå. Vi vill också att de som redan cyklar och går tycker till om hur vi ska utforma gång- och cykelvägar, säger Matildha Landström Litström, teknisk handläggare på kommunen.

Arbetsgruppen som jobbar med gång- och cykelplanen ska även åka ut till skolor för att få ett barnperspektiv.

- Barnen är våra mest oskyddade trafikanter. Vi vill prata med barn om hur deras cykelvanor ser ut idag. Hur tar de sig till skolan och till fritidsaktiviteter? Här handlar det också om säkrare gång- och cykelvägar runt skolor, säger Matildha Landström Litström.

Den nya gång- och cykelplanen ska hjälpa kommunen att prioritera vilka gång- och cykelvägar som ska utvecklas och vilken standard de ska hålla. Det finns redan ett utpekad huvudnät som ska hålla en högre standard, där cyklister har företräde i den mån det är möjligt. Det ska även pekas ut ett sekundärt nät med gång- och cykelvägar som ska ansluta till huvudnätet från olika områden av staden.

- Idag finns det glapp i cykelnätet som innebär att cyklister ibland måste byta sida eller cykla ut i trafiken. Korsningspunkter och att cykla i blandtrafik är vad cyklister upplever mest otryggt. Att jobba med dessa frågor är en förutsättning för att fler ska kunna välja cykeln som färdmedel.

Gång- och cykelplanen ska vara färdig juni 2022.

Här kan du svara på enkäten

Enkät om gång- och cykelvanor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det tar max fem minuter att svara på frågorna.