Publicerad

Nya parkeringsförbud med ändrad busstrafik

satellitbild över en stadsmiljö med ett rött streck ritat på två gator

Den röda linjen visar var det numera råder parkeringsförbud.

Den 12 december ändrades busstrafiken och flera linjer fick delvis ändrad sträckning. För att bussarna ska kunna komma fram har det därför införts parkeringsförbud på flera gator, till exempel Bergsgatan och Norra Kyrkogatan.

På Bergsgatan, mellan Norra Kyrkogatan och Brunnshusgatan, är det nu parkeringsförbud på båda sidor av gatan. Detsamma gäller Norra Kyrkogatan, mellan Bergsgatan och Fiskaregatan (se bilden).

Flera andra gator har också fått förändrade parkeringsbestämmelser i samband med de nya busslinjerna. Den som bor vid, eller brukar parkera på, gator där bussarna kör uppmanas att kontrollera vägmärkena för att veta vad som gäller.

En annan ny parkeringsbestämmelse, som inte beror på busstrafiken, gäller Norra Kyrkogatan mellan Pumpbacksgatan och Backgränd. Där är det numera bara tillåtet att stå i två timmar.