Publicerad

Härnösand ett gott exempel när det gäller klimatmål för livsmedel

Barn som tar mat från buffén i skolmatsalen.

Härnösand är en av de kommuner som lyfts fram som ett gott exempel i en kartläggning av landets kommunala måltidsverksamheter. Enligt Livsmedelsverket har Härnösand ett ambitiöst miljöarbete kring måltider med mätbara mål för klimatpåverkan, livsmedelsinköp och matsvinn.

− Vi jobbar målmedvetet och har tydliga mål utifrån Agenda 2030 för att minska vårt klimatavtryck. Det är jätteroligt och känns peppande att vi uppmärksammas för det, säger Marie Holmberg, chef för kostavdelningen.

Det är andra gången som Livsmedelsverket gör en kartläggning av kommunernas måltidsverksamheter. 238 av 290 kommuner deltog och i kartläggningen konstateras att det saknas nationella mål för livsmedelskonsumtionens påverkan på klimatet. Trots det går många kommuner före och sätter egna, lokala mål.

Härnösand är en av 21 kommuner som särskilt lyfts fram som föredömen. I Härnösand finns tydliga mål för koldioxidutsläpp, inköp av ekologiska livsmedel och matsvinn. Dessutom erbjuds varje dag ett vegetariskt alternativ på matsedeln.

− Vårt mål är att vi ska erbjuda hållbara, goda och näringsriktiga måltider. Men för att lyckas behöver alla inom kommunen hjälpas åt. När det gäller matsvinnet i skolor och förskolor så behövs till exempel samarbete, att få in det i undervisningen, säger Marie Holmberg.

− Vi har det vi kallar för klimatlöftet, att vi ska leva som vi lär och visa vägen. För att nå hela vägen behöver vi både mod att gå före och en gemensam kraft. Det är kul att se hur Marie och hennes kollegor på kostavdelningen verkligen anammar detta i sin vardag och de förtjänar verkligen den uppmärksamhet de nu får, säger kommunens hållbarhetsstrateg Daniel Johannsson.

Läs mer om Livsmedelsverkets kartläggning Länk till annan webbplats.

Kostavdelningens klimatmål

Klimatavtryck

  • Resultat 2021 – 2,47 koldioxidekvivalenter (CO2e)/kg inköpta livsmedel
  • Mål 2022 – 2,32 Co2e/kg
  • Mål 2030 – 1,3 CO2e/kg

Andel ekologiska livsmedel

  • Resultat 2021 – 28,31%
  • Mål 2022 – 33,17%
  • Mål 2030 – 60%

Matsvinn i skola och förskola

  • Resultat 2021 – 348 kg/dag
  • Mål 2022 – 326 kg/dag
  • Mål 2030 – 174 kg/dag