Publicerad

Detaljplan klar för arkivområdet på Saltvik

en gång med arkivhyllor fyllda med mappar och pärmar på båda sidorna

Samhällsnämnden har antagit en ny detaljplan för industriområdet på Saltvik där det nya arkivområdet planeras. I den nya planen har gatan in i området fått ett nytt läge för att kunna utnyttja marken i området mer effektivt.

Med gatans nya läge skapas bättre förutsättningar för både nuvarande och kommande etableringar. Det som ligger närmast är den stora arkivetableringen på cirka 30 000 kvadratmeter som Riksarkivet planerar tillsammans med Skatteverket.

Ambitionen är att bygga klimatsmarta lokaler där myndigheterna på ett bra sätt kan ta emot, förvara och göra arkivhandlingar tillgängliga. Riksarkivet har signalerat att de vill att de nya lokalerna ska bli ett besöksmål med besökscenter, hörsalar och inbjudande utomhusmiljöer.

Läs mer om Arkivstaden Härnösand på harnosand.se/arkiv