Publicerad

Landsbygdstrafiken ska utredas

två unga kvinnor sitter bredvid varandra på en buss

Under 2022 ska en översyn av landsbygdstrafiken göras. Utredningen ska också titta på utökad trafik till Saltviksområdet och om skolskjutsar kan integreras i den ordinarie kollektivtrafiken.

− I december infördes den förbättrade stadstrafiken. Nu tar vi nästa steg för att utveckla kollektivtrafiken och ser hur vi kan förbättra landsbygdstrafiken, säger samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP).

Förutom att se över hela landsbygdstrafiken ska utredningen också titta speciellt på utökad trafik till Saltviksområdet.

− Vi väntar flera stora etableringar i området de närmaste åren plus att Saltviksanstalten redan ligger där, säger Magnus Oskarsson (S), samhällsnämndens förste vice ordförande.

Dessutom ska utredningen titta på om skolskjutsarna kan integreras i den ordinarie trafiken och därmed utnyttja systemet mer effektivt. Utredningen ska enligt tidsplanen vara klar i januari 2023.