Publicerad

Granskningstiden för översiktsplan 2040 förlängs till 1 mars

Illustrerad promenad i Härnösand

Härnösands kommun har tagit fram ett förslag på översiktsplan som finns ute för granskning. Nu förlängs granskningstiden till och med 1 mars 2022.

Samråd genomfördes under våren 2021. Efter samrådet har planförslaget reviderats till en slutlig version, som nu ställs ut för granskning. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 1 mars till op@harnosand.se eller till Härnösands kommun, 871 80 Härnösand, Märk brevet med synpunkt översiktsplan.

Läs mer och se förslaget till översiktsplanen.