Publicerad

Sanden och gruset sopas bort

En karta över centrala Härnösand med sopningsområdena utmärkta.

Snart börjar kommunens gatuentreprenör att ta upp sand och grus efter vintern. Den 11 april (vecka 15) börjar de i centrala Härnösand och arbetar sig sedan mot ytterområdena.

Ytterområdena sopas vecka 18-20

Till ytterområdena hör

  • Brunne
  • Byåker
  • Hälledal
  • Utansjö
  • Viksjö
  • Älandsbro

  Under arbetets gång kommer parkeringar att tillfälligt stängas av. För att underlätta arbetet uppmanas också bilister att vara noga med att följa reglerna för datumparkering.

  Du hittar datumparkeringsreglerna här Länk till annan webbplats.

  Ett tips till privata fastighetsägare är att ta upp sanden utanför fastigheten och använda nästa säsong.

  Beroende på vädret, kan tidsplaneringen förändras.