Publicerad

Förslag på nya hastigheter

en rund gul vägskylt med röd ram och siffran 40

40 kilometer i timmen är den generella hastigheten i tätorten i ett nytt förslag till hastighetsplan. Samhällsnämnden har beslutat att skicka förslaget på remiss till en lång rad aktörer.

I förslaget är alltså grundhastigheten i tättbebyggt område 40 kilometer i timmen, men andra hastigheter kan förekomma beroende på vilken typ av gata eller väg det är. I anslutning till skolor och förskolor föreslås fortsatt 30, men också att det kombineras med andra fysiska åtgärder som dämpar farten.

− Vi vet att den verkliga hastigheten oftast är högre så vi behöver även andra åtgärder där våra mest oskyddade invånare rör sig, säger Samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP).

På genomfartsleder kan det däremot vara högre hastigheter, från 50 upp till 80. Ju färre in- och utfarter och ju färre gående eller cyklande som rör sig på vägen, desto högre hastighet kan enligt förslaget tillåtas.

Nu ska förslaget skickas på remiss till en bred skara av aktörer som har till den 31 maj på sig att tycka till. Målet är att lägga fram ett slutligt förslag till Samhällsnämndens möte i september.