Publicerad

Ingen datumparkering sommartid

en rund vägskylt med blå botten och röd ram med ett snett rött streck genom skylten. I de blå fälten är det ett respektive två vita streck.

Försöket med att slopa datumparkeringen förra sommaren slog väl ut. Samhällsnämnden har nu beslutat att göra förändringen permanent så att datumparkering inte gäller under perioden 1 juni-30 september.

Under försöksperioden förra året kom det inte in en enda synpunkt på förändringen från allmänheten. Ett antal utvalda aktörer, till exempel räddningstjänsten, polisen, Taxi Härnösand, Byberg & Nordin Busstrafik och gatuentreprenören Svevia, fick svara på en enkät och ingen av de tillfrågade upplevde några problem med den slopade datumparkeringen.

− Det känns väldigt bra att det fungerade och att vi kan göra förändringen permanent. Det underlättar inte minst för de många besökare som kommer till Härnösand under sommaren och slipper hålla reda på vilken sida av gatan de får stå, säger Samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP).

Samhällsförvaltningen får dock i uppdrag att om det behövs utfärda särskilda parkeringsförbud på vissa gator eller vägar om viktig trafik får problem att komma fram.