Publicerad

Planer för nya bostäder vid Älandsfjärden

kartbild med ett område markerat med blått

I den vänstra delen av det blå området planeras de nya bostäderna.

Jacobssons Bygg AB vill bygga ett nytt bostadsområde vid Älandsfjärden. Företaget planerar cirka tolv mindre radhus i form av bostadsrätter och en carportlänga. Samhällsnämnden har beslutat att starta arbetet med att ta fram en detaljplan för området.

Med tanke på det havsnära läget ska frågan om strandskydd utredas allra först. Länsstyrelsen har tidigare avslagit en ansökan om strandskyddsdispens för två tomter i området, men då det nu gäller ett större område kan frågan komma i ett annat läge.

Kommunen kommer därför att ansöka om ett så kallat planeringsbesked hos Länsstyrelsen. Ett planeringsbesked kan vara antingen positivt, positivt förenat med villkor eller negativt.

Om beskedet är negativt så avslutas planarbetet. Om det är positivt fortsätter arbetet och ett förslag till detaljplan beräknas i så fall kunna komma upp för beslut i slutet av 2023.