Publicerad

Markarbete för minnesmärke startar på södra Mellanholmen

En flygbild över mellanholmen och en kartbild över var minnesmärket ska stå.

På måndag den 25 april startar markarbeten på södra Mellanholmen, mittemot simhallen, där ett minnesmärke för fred ska placeras. Under den kommande månaden kommer det att pågå olika arbeten på platsen.

Tanken med minnesplatsen är att hylla alla som på något sätt bidragit till en fredlig, medmänsklig, respektfull och tolerant värld. Det var i maj förra året som kommunstyrelsen i Härnösand beslutade att skapa en minnesplats och ett minnesmärke för fred. Minnesmärket ska finnas på plats senast den 29 maj.

Platsen ska användas för gruppaktiviteter som till exempel minneshögtider, men även för enskild reflektion och som påminnelse och uppmuntran till aktiviteter som bidrar till ökad fred. 

Skiss över minnesmärket

Minnesmärket kommer att bli cirka 2,4 meter högt och ska bilda ett skuggspel på platsen. En utstansad plåt skapar mönster på grusplanen nedanför som förflyttas efter solens position på himlen. På kvällen ska platsen belysas ovanifrån. Det ska även byggas sittplatser och planteringsytor runtom monumentet. Sittplatserna ska byggas av sten med träbeklädd ovansida.

En skiss över minnesmärket för fred.