Publicerad

Sanden och gruset sopas bort

En karta över centrala Härnösand med sopningsområdena utmärkta.

Nu är kommunens gatuentreprenör i full gång med att ta upp sand och grus efter vintern. Just nu är det centrala Härnösand som sopas och sedan väntar ytterområdena.

Ytterområdena sopas vecka 18-20

Till ytterområdena hör

  • Brunne
  • Byåker
  • Hälledal
  • Utansjö
  • Viksjö
  • Älandsbro

  Under arbetets gång kommer parkeringar att tillfälligt stängas av. För att underlätta arbetet uppmanas också bilister att vara noga med att följa reglerna för datumparkering.

  Du hittar datumparkeringsreglerna här Länk till annan webbplats.

  Ett tips till privata fastighetsägare är att ta upp sanden utanför fastigheten och använda nästa säsong.

  Beroende på vädret, kan tidsplaneringen förändras.