Publicerad

Elever tycker till om kommunens gång- och cykelvägar

Två barn som cyklar.

I arbetet med att ta fram ett nytt gång- och cykelprogram för Härnösands kommun har elever på Murbergsskolan och Gerestaskolan fått tycka till om kommunens gång- och cykelvägar.

- Barnen är våra mest oskyddade trafikanter. De kan inte köra bil utan tar sig ofta fram genom att cykla eller gå. För oss är det självklart att prata med dem om hur de upplever kommunens gång- och cykelvägar, säger Matildha Landström Litström, teknisk handläggare på kommunen.

Eleverna var engagerade och ville gärna prata om sina cykelvanor.

- De flesta var överens om att det är bra att cykla för både klimatet och hälsan. De tycker också att det är roligt och att det är en frihet att inte vara beroende av föräldrar som skjutsar dem, säger Matildha Landström Litström.

Ungefär 75 procent av Härnösands kommuns invånare bor inom fem kilometers radie från centralstationen. Målet med det nya gång- och cykelprogrammet är att fler ska kunna och vilja välja mer hållbara transportsätt.

Många elever lyfte fram att de vill se tydligare cykelvägar och fler skyltar. Idag finns det i vissa fall glapp i cykelnätet som innebär att cyklister ibland måste byta sida eller cykla ut i trafiken.

- När cykelvägarna försvinner undrar barnen var de ska cykla istället. Där vill de ha tydliga skyltar och vägmarkeringar så de vet vad de ska göra. Det var också någon elev som sa att det vore bra med skyltar som påminner om att man ska ha hjälm.

Förutom synpunkter från eleverna har ungefär 500 Härnösandsbor svarat på en enkät. Matildha och hennes kollegor har också varit ute och inventerat kommunens cykelvägar. Resultaten från elevernas åsikter, enkäten och inventering är samstämmiga.

- Det handlar framförallt om att det inte finns ett sammanhängande cykelnät och att det inte alltid finns bra förutsättningar för att cykla på vintern. Vi har också fått in synpunkter från invånare som vill ha cykelvägar längs statliga vägar. Det är ett arbete utanför kommunens gång- och cykelprogram där vi behöver föra en dialog med Trafikverket. Men det visar att det finns ett stort intresse för att cykla, vilket känns kul, säger Matildha Landström Litström.

Det nya gång- och cykelprogrammet ska vara färdigt under året.

Några tankar från eleverna på Murbergsskolan och Gerestaskolan

”Jag tycker att cykelbanan borde vara längst in och att gångbanan borde vara närmst biltrafiken. För på cykeln kan man svaja mer och det känns otryggt att vara nära bilar då”

”Det borde finnas fler tunnlar och ramper, det är roligare att cykla på”

”Det måste finnas vita streck på trottoaren så man vet vart man får cykla och vilket håll man ska cykla”

”Det borde finnas en vattenkran så man kan dricka vatten när man cyklar”

”Det bästa med att cykla är att det är så jädra roligt och att man kan göra tricks”

”Det borde vara olagligt att gå för många i bredd”

”Där man har barnvagn inomhus borde man få cykla!”