Publicerad

Parkeringen på Smitingen rustas upp

satellitbild med en stor grusplan i mitten omgiven av skog på ena sidan och hus på andra sidan.

Nu ska parkeringen på Smitingen rustas upp inför sommaren. Målet är att få en tydligare struktur på hela området och därmed underlätta för både parkering och busstrafik.

Den stora grusplanen delas upp i ett parkeringsområde och en körslinga för busstrafik och annan trafik för hämtning och lämning. Körslingan ska asfalteras och en ny busshållplats ska byggas i anslutning till entrén till badstranden.

Under sommaren kommer för övrigt busslinje 501, som under vintern vänder vid hästsportarenan, att fortsätta ut till Smitingen ett flertal gånger under dagen.

Parkeringsområdet får en egen in- och utfart precis där grusplanen börjar och sedan blir det flera rader med parkeringar som skiljs åt med staket. På så sätt blir det tydligare hur bilarna ska stå och därmed mindre risk för parkeringskaos.

Parkeringsytan utökas också något efter att sly som vuxit i kanterna har röjts bort.

− Det viktigaste är att det blir tydligare hur man ska parkera och därmed borde det rymmas fler bilar än tidigare. Förhoppningsvis blir det också mindre biltrafik totalt när bussen går till Smitingen flera gånger och dessutom inte kostar mer än 50 kronor i månaden, säger teknikchefen Niclas Hälldahl.