Publicerad

Del av Volontärvägen avstängd

trekantig vägskylt med gul botten och röd ram som varnar för vägarbete

Med start måndag 16 maj stängs Volontärvägen av helt på sträckan mellan Lingonstigen och Hjortronstigen. Avstängningen pågår under fyra dagar, till och med torsdag 19 maj, och trafiken leds om genom bostadsområdet.

Trafiken leds in via Utsiktsvägen och två gång- och cykelpassager i området öppnas tillfälligt för biltrafik så att trafiken kan nå ända till Hjortronstigen och Myran.

Busshållplatsen vid Hjortronstigen är också avstängd och bussresenärer hänvisas till hållplatsen vid Lingonstigen.

Anledningen till avstängningen är att vägen ska fräsas. Vid arbetet ska en så kallad grovfräs användas som fräser upp allt material cirka 30 centimeter djupt. Materialet, även den uppfrästa asfalten, krossas och återanvänds som fyllnadsmaterial inför asfalteringen som kommer att ske vid ett senare tillfälle.

satellitbild över ett bostadsområde med röda och gröna linjer på olika vägar