Publicerad

Ny topplacering för Härnösand på miljöranking

Två cyklister cyklar på cykelbana över Nybron i centrala Härnösand.

Tillgången till gång- och cykelvägar är en av många faktorer som tas med när kommunerna bedöms i rankingen "Sveriges miljöbästa kommun".

Härnösand är en av Sveriges bästa miljökommuner 2022. På den årliga rankingen ”Sveriges miljöbästa kommun” som mäter kommunernas ambition och aktivitet inom miljöområdet placerar sig Härnösand på plats åtta i kategorin Mindre städer och kommuner nära mindre stad.

Härnösands har som mål att vara en ledande miljökommun där all utveckling präglas av hållbarhet och gemensamt engagemang för att bekämpa klimatförändringarna och bidra till en hållbar utveckling.

Kommunen har under flera år placerat sig högt på Sveriges miljöbästa-rankingen. 2021 föll man tillbaka till plats 23, och hade i år som mål att slå sig in på topp 15 i sin kategori. Det var ett mål som kommunen alltså uppnådde med bred marginal.

- Det här är ingen tillfällighet, utan resultatet av vårt långsiktiga, strategiska arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor, både i kommunens egen organisation och i de kommunala bolagen. För oss är rankingen inget mål i sig utan mer ett kvitto på att vi gör rätt saker. Det här ger oss kraft, mod och glädje att jobba vidare, säger Johan Sundqvist (MP), ledamot av kommunstyrelsen.

Rankingplaceringen gör att Härnösand nu också är en av Norrlands absolut miljöbästa kommuner. Här är Norrlandskommunernas topp 5:

  1. Gävle
  2. Östersund
  3. Skellefteå
  4. Söderhamn
  5. Härnösand

- Vi har ambitionen att vara hållbara i allt vi gör, vi ska vara ett föredöme och en kommun där vi lever som vi lär. I år är vi tillbaka bland de bästa på rankingen - där vi SKA vara. Nu kavlar vi upp ärmarna. Vi ska bli ännu bättre, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

Några av de saker som Härnösands kommun prioriterat under det senaste året är att minimera klimatavtrycket från kommunens matserveringar, säkerställa hållbarhetskraven i kommunens kapitalförvaltning, öka kunskapen om Agenda 2030. Och det har gett resultat, Härnösands kommun uppmärksammades exempelvis av Livsmedelsverket som ett gott exempel när det gäller klimatmål för livsmedel.

Härnösand har också genomfört insatser för att öka barn och ungas delaktighet och inflytande i viktiga framtidsfrågor, däribland miljö och klimat.

- Det är riktigt kul och lärorikt att lyfta in barn och unga i strategiska arbetsprocesser. Vi har på olika sätt involverat barn och unga mer i samhällsplaneringen. Exempelvis i arbetet med att ta fram kommunens nya översiktsplan och i kommunens pågående arbete mad att utveckla våra gång- och cykelvägar, säger Daniel Johannsson, hållbarhetsstrateg Härnösands kommun.

Om Sveriges miljöbästa kommun

”Sveriges miljöbästa kommun” är en årlig ranking som genomförs av tidningen Aktuell Hållbarhet, Sveriges största oberoende tidning om miljö- och klimatfrågor samt hållbar utveckling.

Rankningen baseras dels på en enkätdel där kommunerna gör en självskattning av miljöarbetet på olika områden, dels på data från ett flertal offentliga källor. Enkätsvar och öppna data sammanvägs sedan till en totalpoäng för varje kommun. Kommunerna delas i fyra kategorier, där Härnösand tillhör kategorin Mindre städer och kommuner nära mindre stad.

Härnösands rankingplacering se senaste åren

2022 8

2021 23

2020 4

2019 12

 

Läs mer

Sveriges miljöbästa kommun - hela rankingen Länk till annan webbplats. (Aktuell Hållbarhet)

Kommunerna som går före och inför klimatmål för de offentliga måltiderna Länk till annan webbplats.Livsmedelsverket)

Hållbar utveckling (Härnösands kommun)

Vår plan för framtiden (Härnösands kommun)