Publicerad

Tillsammans bekämpar vi lupiner

Höga rosa-lila blommor som växer tätt.

Måndag 6 juni är det den stora lupinbekämpardagen och inför den gör Härnösands kommun och HEMAB en gemensam satsning tillsammans med alla Härnösandsbor. Den kan sammanfattas med orden ”Du rensar – vi hämtar”.

Lupinen må vara vacker, men den sprider sig gränslöst fort, tar över och tränger ut andra växter som till exempel prästkrage, ängsviol, smultron, blåklocka och tjärblomster. Främmande växter som likt lupinen tar över totalt kallas invasiva och ska bekämpas.

Nu uppmanar vi alla Härnösandsbor som har lupiner på sin mark att rensa bort dem fram till och med måndag 6 juni. Därefter kommer HEMAB och hämtar avfallet.

Gör så här:

  1. Hämta genomskinliga säckar på HEMAB:s kontor på Västra ringvägen 125 (max fem per hushåll) under vecka 22, eller använd egna, genomskinliga säckar.
  2. Rensa bort lupiner från din mark och lägg dem i säckarna.
  3. Ställ ut säckarna där dina avfallskärl brukar stå på hämtningsdagen (valfritt antal säckar).
  4. Anmäl att du har säckar du vill ha hämtade på: hemab.se/lupiner
  5. HEMAB hämtar säckarna under vecka 23 (7-10 juni)

Självklart går det även bra att lämna säckarna själv på Härnösands kretsloppspark eller Älands återvinningsanläggning. Då slänger du säckarna i containern för Energiåtervinning.

Läs mer på HEMAB:s hemsida Länk till annan webbplats.

Läs mer om lupiner Pdf, 913.2 kB.