Publicerad

Peab bygger Nybron

flygbild över ett sund genom en stad med båtar längs kajerna. En bro går över sundet.

Det blir Peab som får uppdraget att tillsammans med Härnösands kommun bygga den nya Nybron. Det står klart efter att upphandlingen nu är klar.

Entreprenaden är en så kallad samverkansentreprenad där Peab och kommunen bildar en samverkansgrupp som driver projektet från start till mål, genom både projektering och själva byggfasen.

− Fördelen med det är att entreprenören är med hela vägen och att vi tillsammans kan lösa de frågor som uppstår längs vägen, säger teknikchefen Niclas Hälldahl.

Upphandlingsformen innebär att det i dagsläget inte finns någon exakt slutsumma för bygget, men i den tioåriga investeringsbudget som kommunstyrelsen nyligen beslutade om avsattes 122 miljoner kronor till projektet. Bron ska börja byggas 2024 och stå klar till sommaren 2026.