Publicerad

Detaljplan klar för Sälstens Udde

skiss över ett stadsområde vid havet med en mängd nya byggnader inritade

Samhällsnämnden har antagit en ny detaljplan för Sälstens Udde, där det planeras nya bostäder. Totalt planeras för 17 villatomter och 25-30 lägenheter.

Det är fastighetsbolaget Westerlinds som vill bygga det nya bostadsområdet och därför har ansökt om en ny detaljplan som tillåter bostäder. I den tidigare detaljplanen var området avsett för industriändamål, men någon sådan verksamhet har det aldrig varit.

Under våren har människor kunnat anmäla sitt intresse för de nya bostäderna och när detaljplanen nu är antagen kan också försäljningen börja.

− I vår tillväxtstrategi är målet att vi ska vara 30 000 invånare 2040 och då behöver vi fler bostäder. Nya bostäder gör också att det blir bättre rörelse på bostadsmarknaden och att fler människor kan hitta det boende som passar dem, säger Magnus Oskarsson (S), vice ordförande i samhällsnämnden.