Publicerad

Säkrare busshållplats vid Brännaskolan

i förgrunden en lekplats med några barn-. I bakgrunden två stora röda byggnader.

En så kallad timglashållplats ska byggas vid Brännaskolan nästa sommar. Det har samhällsnämnden beslutat efter ett e-förslag om ökad säkerhet vid skolan.

Förslagsställaren beskriver problem då bilister lämnar och hämtar barn utanför skolan i anslutning till busshållplatsen på Marinvägen. Biltrafik till och från skolor är ett stort problem och när busslinjenätet gjordes om var ett av målen att underlätta att åka buss till skolan.

− Genom att bygga en timglashållsplats så ökar trafiksäkerheten. Bilisterna ska inte heller köra Marinvägen utan lämna och hämta vid fickan som går in från Johan Nybergs väg, säger samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP).

När bussen stannar vid en timglashållplats kan ingen annan trafik passera och busspassagerarna kan tryggt och säkert kliva av och på bussen. Hållplatsen ska byggas sommaren 2023.