Publicerad

Skolskjutsar kan öppnas för allmänheten

två barn och en vuxen man kliver på en buss

Skolbussarna till Fröland/Ytterfälle och Hemsön kan öppnas även för andra passagerare från och med december 2022. Samhällsnämnden har beslutat att begära det av kollektivtrafikmyndigheten.

Skolskjutsarna körs ofta med fordon som har lediga platser och kommunen har sedan 2020 jobbat för att även andra passagerare mot biljett ska kunna åka med de turerna.

− Det här är ett litet steg för att fler ska kunna åka kollektivt. Det finns också en tydlig efterfrågan på just dessa turer bland boende längs sträckan, säger samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP).

För att kunna öppna samtliga skolskjutsar för allmänheten krävs en mer ingående konsekvensbeskrivning, men för turerna till Fröland/Ytterfälle och Hemsön bedömer samhällsnämnden att förändringen bör kunna införas i december.