Publicerad

P-förbud på hela Brunnshusgatan ska öka säkerheten i trafiken

En karta över Brunnshusgatan i Härnösand.

En gång- och cykelbana anläggs på Brunnshusgatan. Samtidigt har möjligheterna att parkera längs gatan tagits bort. Kommunen bedömer att parkeringsförbudet både ger en tryggare trafiksituation och att snöröjningen blir enklare.

Nyanläggningen av en gång- och cykelbana längs Brunnshusgatan från Nybrogatan till Eriksbergsgränd ska börja i mitten av augusti.

Gc-banan kommer att ta en del av dagens körbana vilket gör att Brunnshusgatan blir något smalare. Eftersom Brunnshusgatan är en stor genomfartsled som trafikeras av tung trafik och kollektivtrafik i båda riktningarna blir det trångt att mötas om det även finns bilar parkerade längs gatan.

Kommunen har redan tidigare fått rapporter om olyckor som skett på grund av parkerade fordon längs Brunnshusgatan, och har också fått besked från sin driftentreprenör om att man anser att parkerade fordon utmed gatan försvårar snöröjningen. Därför har Härnösands kommun nu tagit bort parkeringsmöjligheterna längs HELA Brunnshusgatan.

Egentligen är det inget konstigt: gatan är en huvudled och normalt är det förbjudet att parkera på huvudled. Men på Brunnshusgatan har det sedan år 2000 funnits så kallade lokala trafikföreskrifter som har tillåtit parkering längs gatan på vissa sträckor. Det är dessa undantag som nu har försvunnit.

Parkeringsförbud är inte detsamma som stoppförbud. Det är fortfarande tillåtet att stanna på Brunnshusgatan för att släppa av eller plocka upp en passagerare, eller för att lasta i och ur bilen.

Detta gäller dock inte sträckan från Storgatan till Hovsgatan där reglerna skärpts. Här är det nu förbjudet att både parkera och att stanna.

Det här gäller för Brunnshusgatan

Sträckan Storgatan-Hovsgatan: Förbjudet att parkera OCH att stanna.

Sträckan Hovsgatan-Sälstensgränd: Förbjudet att parkera.

Sträckan bortanför Sälstensgränd ca: Förbjudet att parkera.