Publicerad

Rondell ersätter trafikljusen på Nybrogatan

En vägskylt som visar att det är en rondell plus en skylt för att lämna företräde.

Trafikljusen i korsningen Nybrogatan/Brunnshusgatan kommer att ersättas med en rondell under hösten. Bygget ingår i ett större projekt där en ny gång- och cykelbana ska byggas längs Brunnshusgatan.

Rondellen finns med i planerna för att bygga om hela Nybrogatan, ett projekt som egentligen är planerat om några år. Men då den nya GC-banan längs Brunnshusgatan nu byggs och korsningen med Nybrogatan ska passeras är det lika bra att bygga rondellen samtidigt.

− En rondell skapar ett jämnare och bättre trafikflöde och minskar därmed utsläppen när betydligt färre bilar behöver stå stilla. De nuvarande trafikljusen är också uttjänta och det är ekonomiskt fördelaktigt med en rondell i stället för nya trafikljus, säger teknikchefen Niclas Hälldahl.

Mitt i rondellen ska låga växter planteras för att bevara siktlinjen. Mellan planteringen och körbanan blir det en zon med gatsten.

Rondellbygget blir inte förrän senare i höst, men hela projektet startar på måndag 29 augusti då GC-banan börjar byggas med start vid Eriksbergsgränd. Den kommer att gå på den övre sidan av Brunnshusgatan och så småningom sluta i korsningen med Trädgårdsgatan, där den ansluter till den befintliga cykelvägen som korsar Trädgårdsgatan.

− På sikt är tanken att förlänga den nya GC-banan längs Brunnshusgatan ner till Kanaluddens strandpark och ansluta till de GC-vägar som finns där.

Målet är att hela projektet ska bli klart senare i höst, men det finns risk för att rondellen inte blir helt färdig innan vintern.

− Sektionen med gatsten ska prefabriceras och det är lite oklart om vi hinner få den leveransen i tid. I så fall blir det lite provisoriskt över vintern och helt klart nästa vår, säger Niclas Hälldahl.