Publicerad

Parkeringsförbud på Volontärvägen vid Myran

en flygbild där två områden är inringade med rött

Bilister hänvisas i första hand till de två inringade parkeringarna på bilden.

Det råder numera parkeringsförbud längs Volontärvägen från Brännavägen upp till Myran. Efter ombyggnaden har den sträckan blivit huvudled.

Vid träningar och framför allt matcher på Myranplanerna är det många som parkerar längs vägen och det är alltså inte tillåtet. I första hand hänvisas bilar till parkeringen precis innan de nedre planerna. Parkeringen används fortfarande av gatuentreprenören vardagar, men går att använda under kvällar och helger.

Om den blir full finns ytterligare en parkering vid de övre planerna. Det är också tillåtet att parkera på villagatorna i närheten.

Annars finns det efter ombyggnaden en fin och trafiksäker cykelbana upp till Myran. Ett annat alternativ är att åka buss. Buss 503 går en gång i halvtimmen dagtid måndag-lördag och på vardagskvällarna rullar kvällsbussen ända till sent på kvällen.

Se exakta tider på dintur.se Länk till annan webbplats.