Publicerad

Designprojekt på Skeppsbron

en tvådelad bild där den vänstra är svartvit och visar en kaj med fartyg och gods på kajen. Den högra visar en kaj med parkerade bilar.

Skeppsbron igår och Skeppsbron idag. Men hur ska Skeppsbron se ut i morgon? Foto historiska bilden: Profilbild Örjan Leek.

Nu startar Street Moves, ett designprojekt som går ut på att skapa gator som är mer hälsosamma, hållbara och fulla med liv. Projektet ska jobba med en eller flera platser längs Skeppsbron och det första som händer är en öppen workshop onsdag 12 oktober.

Det långsiktiga målet är att få ett tryggare och säkrare gaturum med bättre tillgänglighet för människor. Ett annat mål är att utforska vad design kan bidra med och undersöka kraften i temporära aktiviteter som en del av längre och större processer. Resultatet av Street Moves ska bli någon slags fysisk förändring längs Skeppsbron.

− Man kan se Street Moves som ett slags mellansteg där vi får experthjälp av ett designteam för att testa tillfälliga modeller på plats innan vi planerar för de stora och viktiga investeringar som ska ske de närmaste tio åren. I en stad blir man lätt hemmablind, men med ett utifrånperspektiv kan vi upptäcka möjligheterna med Skeppsbron och våga ta modiga beslut inför framtiden, säger samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP).

Street Moves drivs av ArkDes, Sveriges nationella centrum för arkitektur och design, och har tidigare jobbat med gator i Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Umeå. Projekten har fått stor uppmärksamhet och nu går det vidare med Härnösand och några andra mindre kommuner.

− Nu utvecklar vi lärdomarna från tidigare Street Moves med nya och mindre kommuner. Tillsammans utforskar och fördjupar vi den praktiska kunskapen om designprocesser som ett verktyg att förändra och ställa om så att alla Sveriges gator kan bli hållbara, hälsosamma och levande, säger Jessica Segerlund, chef för ArkDes Think Tank.

Det är designbyrån Office of Possibilities som kommer att driva processen i Härnösand.

− Vi är otroligt glada över att ha fått förtroendet att utforska nya stadsmiljöer i Härnösands gatuliv tillsammans med invånare, näringsliv och stadsbyggnadskontoret. Vi vill finna nya hem och rum i staden som sträcker sig bortom det egna privata boendet, säger Axel Norlander, medgrundare till Office of Possibilities.

Målet är att aktivera stadens tomma ytor och göra dem till positiva platser och designteamet vill gärna komma i kontakt med lokala producenter och aktörer som kan bidra.

En första möjlighet är en workshop onsdag 12 oktober klockan 13-15 eller klockan 18-20 i Re:stores lokaler. Till den är alla som är intresserade av Skeppsbrons framtid välkomna.

Anmäl dig till workshopen på harnosand.se/workshop

Läs mer om Street Moves på harnosand.se/streetmoves och på arkdes.se Länk till annan webbplats.

en tvådelad bild som visar samma gata vid två olika tillfällen. På den vänstra står en massa bilar parkerade. På den högra finns sittplatser och växtlighet

Så här förvandlades en gata i Göteborg under deras Street moves-projekt.

en gatukorsning med folk som går och cyklar

Resultatet av ett Street moves-projekt i Stockholm.