Publicerad

Dags för datumparkering igen

en karta över en stad där tätorten är markerad med en prickad linje

Inom det markerade området gäller datumparkering 1 oktober-31 maj.

Lördag 1 oktober börjar datumparkering att gälla igen i Härnösands tätort. Den gäller under vintern och fram till 31 maj nästa år.

Tidigare har datumparkering gällt året runt, men förra året provades att slopa datumparkeringen under sommarhalvåret. Försöket slog väl ut och i våras beslutade samhällsnämnden att permanenta förändringen.

Från och med nu gäller datumparkering endast under perioden 1 oktober-31 maj.

Läs mer om datumparkering och hur den fungerar Länk till annan webbplats.