Publicerad

Många idéer om framtidens Skeppsbron

Idéerna flödade när ungefär 100 personer deltog i en workshop om framtidens Skeppsbron. I stort sett alla tankar handlar om att göra Skeppsbron till ett stråk där människor vill vara, mötas och röra sig.

en tvådelad bild. Till vänster en karta med många olikfärgade post it-lappar på och några händer som pekar på kartan, Till höger en bild tagen uppifrån på många människor som sitter runt olika bord och pratar.

Det kom fram många idéer och tankar under workshoppen.

Workshoppen ingår i projektet Street Moves, en designprocess som ska leda till att tillfälliga lösningar testas på en eller flera platser längs Skeppsbron.

− Man kan se det som ett mellansteg där vi provar oss fram innan några beslut om den slutliga gestaltningen tas, säger projektledaren Olle Lundin på Sveriges centrum för arkitektur och design (ArkDes).

Street Moves drivs av Härnösands kommun, arkitekt- och designbyrån Office of Possibilities och ArkDes.

Workshoppen samlade företagare, fastighetsägare, representanter för föreningar, kommunanställda, boende längs Skeppsbron och andra privatpersoner, totalt cirka 100 personer. I mindre grupper pratade de utifrån olika frågeställningar och alla tankar och idéer skrevs ner.

− Idéerna handlar både om hur den fysiska miljön längs Skeppsbron kan göras mer attraktiv och tillgänglig och vilken typ av utbud och aktiviteter som bör finnas, säger kommunens projektledare Hanna Krämmer.

Nu ska resultatet från workshoppen sammanställas och sedan går projektet vidare. Det pågår till maj 2023 och innan dess ska det ha resulterat i något konkret på en eller flera platser längs Skeppsbron.

− Vi har fått jättemånga spännande inspel så nu känns det väldigt roligt att jobba vidare med designprocessen, säger Josef Landström, arkitekt på Office of Possibilities.

Många människor sitter runt olika bord och pratar.

Workshoppen lockade totalt ungefär 100 personer.

Street Moves

Street Moves är en rörelse med syfte att förädla gator med fokus på mellanmänskliga värden och hållbar mobilitet som resulterar i väl utformade platser. Street Moves drivs av ArkDes och finansieras av Vinnova som en del av missionen att göra alla Sveriges gator hållbara, hälsosamma och levande.
Street Moves-projekt har tidigare drivits i Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Umeå.

Läs mer om Street Moves i Härnösand på harnosand.se/streetmoves