Publicerad

Nya Nybron kan bli en ”gamm-bro”

gammal svartvit bild som visar en bro med tre bågar på vardera långsida. I bakgrunden stora hus.

Den nya Nybron föreslås ta inspiration av den ursprungliga bron på platsen.

Den nya Nybron ska se ut som den allra första bron på platsen, med bågar och en vridbar del i mitten. Det är i alla fall vad en helt enig samhällsnämnd föreslår.

Nybron är uttjänt och behöver bytas ut, ett projekt som är planerat till åren 2024-2026. Nu har samhällsnämnden hämtat inspiration från den ursprungliga bron och inriktningen är att den nya byggs i samma stil.

− Det känns väldigt roligt om vi kan få en bro med stark koppling till vår historia. Dessutom blir det en väldigt vacker bro med bågarna, säger samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr (MP).

Den ursprungliga bron byggdes i slutet av 1800-talet och ersattes 1937 av den nuvarande. En av de gamla bågarna finns för övrigt att se på Mannaminne i Nordingrå.

Förutom utseendet är en stor skillnad att den nu planerade bron är en vridbro i stället för en klaffbro. När båttrafiken ska släppas igenom så vrids mittendelen 90 grader.

− Tekniskt spelar det ingen roll vilken lösning vi väljer. Möjligen kan vridbron till och med innebära en lägre driftskostnad, säger samhällsförvaltningens chef Thomas Jenssen.

Nu ska samhällsförvaltningen gå vidare med den här inriktningen för att se om den är möjlig och i förlängningen ta fram en ansökan till mark- och miljödomstolen och projektera själva bygget. Politiskt går frågan vidare till kommunstyrelsen och för slutligt beslut i kommunfullmäktige.

vy över ett sund genom en stad. I centrum av bilden en bågbro där mittendelen är vriden 90 grader så att båtar kan passera genom bron.

Bron föreslås bli en vridbro i stället för den nuvarande lösningen med en klaffbro.