Publicerad

Trafikljus tas bort och del av Brunnshusgatan stängs av

Trafiken leds om via Nybrogatan, Kastellgatan och Pumpbacksgatan.

Måndag 17 oktober börjar arbetet med att byta ut trafikljusen i korsningen Nybrogatan/Brunnshusgatan mot en rondell. Samma kväll stängs Brunnshusgatan av mellan Nybrogatan och Pumpbacksgatan, en avstängning som varar till måndag 24 oktober.

Avstängningen av Brunnshusgatan beror på att det ska grävas för vatten- och avloppsledningar. Under den vecka som gatan är avstängd hänvisas all fordonstrafik via Nybrogatan-Kastellgatan-Pumpbacksgatan. Gång- och cykeltrafik kan däremot passera arbetsområdet.

Arbetet med rondellen på Nybrogatan pågår till sommaren 2023, med uppehåll under vintersäsongen. Det första som händer är att trafikljusen tas bort och ersätts av en provisorisk rondell. Sedan byggs färdiga rondellen successivt.

Korsningen kommer att vara öppen för trafik under hela byggtiden, men räkna med mer eller mindre begränsad framkomlighet.