Publicerad

Tingshusparken rustas upp

ett parkområde som renoveras. I centrum står en stor grävmaskin och i bakgrunden ett stort och gammalt hus.

Tingshusparken vid Nybrogatan håller på att rustas upp. Bland annat ska konstverket ”Ljuspunkten”, som idag står bakom Parkaden, flyttas dit.

Konstverket ska stå i mittrundeln i Tingshusparken. Parken får också sittmöbler, flera lägre buskar och mer blomsterplanteringar.

Arbetet ska göras klart under hösten.

I en grön sluttning står ett konstverk i metall på en metallastolpe.

Konstverket "Ljuspunkten" av Åke Lagerborg ska flyttas från området bakom Parkaden till Tingshusparken.