Publicerad

Luftkvaliteten på Storgatan ska mätas

en mindre bro över ett sund. I bakgrunden en stor röd byggnad

Under 2023 ska luftkvaliteten på Storgatan mätas. Detta efter att en provmätning förra vintern visade på höga halter av partiklar i luften. Nu ska mätningen göras under ett helt år för att få ett bättre underlag.

Mätstationen låg utanför Teatern och mätningarna visade att gränsvärdet för partiklar överskreds 36 dygn under perioden oktober 2021 till april 2022. För fem år sedan gjordes en liknande mätning på Nybrogatan och även då var antalet dygn med höga partikelhalter många, om än inte lika många.

− Vi tar det här på stort allvar och nu behöver vi göra en ordentlig mätning över längre tid för att få en säkrare bild. Sedan får vi analysera den bilden och se om vi behöver vidta några åtgärder och i så fall vad, säger miljöchefen Helene Lager.

Exempel på åtgärder kan vara att sopa gatorna oftare, att binda dammet på gatorna och att minska mängden trafik. Under mätningen i vintras var det framför allt under mars och april som halten av partiklar var hög.

− Då är gatorna ofta torra och fulla med sand samtidigt som bilarna fortfarande har dubbdäck, så det är i sig inget konstigt. Men det är ändå förvånande höga värden. Det ska bli intressant att de vad en mer omfattande mätning visar.

Förutom mätningen planerar kommunen att under 2023 göra beräkningar av luftföroreningarna i hela centrala stan för att få en bild av hur luftkvaliteten är på olika platser.

− Vi ska också väga in om det kan finnas fler orsaker till de höga värdena än biltrafiken. Vi vill så klart ha så ren luft som möjligt i vår kommun, säger Helene Lager.