Publicerad

Förslag för att öka det kollektiva resandet

två kvinnor sitter tillsammans i en buss

Härnösands kommun har flera synpunkter på det förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram som Kollektivtrafikmyndigheten har tagit fram. Bland annat trycker kommunstyrelsen på att trafiken också bör ta sikte på fritidsresor samt att välja lokalt producerad biogas som bränsle.

Kollektivtrafikmyndighetens förslag är ute på remiss och kommunstyrelsen har antagit ett remissvar.

− Det är mycket i förslaget som är bra, men vi har också en hel del synpunkter i både stort och smått. Det viktigaste av allt är att öka det regelbundna resandet med kollektivtrafiken och där skulle vi vilja ha ett ännu tydligare mål för hur det ska ske, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Kommunen instämmer i det svar som Höga Kusten Destinationsutveckling gett och som betonar vikten av att öka möjligheterna för fritidsresor med kollektivtrafiken.

− Kan våra besökare nå besöksmålen genom kollektivt resande bidrar det till arbetet att göra Höga Kusten till en hållbar destination, säger säger Ingemar Wiklander (KD), majoritetsföreträdare.

En annan synpunkt när det gäller hållbarhet är valet av bränsle. Där är kommunen kritisk till att förslaget enbart fokuserar på utsläppen från avgasröret, vilket diskvalificerar den biogas som HEMAB producerar av matavfall.

− Vi bör i stället titta på den faktiska klimatpåverkan som ett drivmedel har under hela sin livscykel och välja biogasen som är både lokalt producerad och prisvärd, säger Andreas Sjölander.

Kommunen trycker också på den viktiga kopplingen till nationella resor så att den regionala resan enkelt och smidigt tar resenären vidare ut i landet och världen.