Publicerad

Botten runt Nybron undersöks

en pråm som ligger i ett sund i en stadsmiljö

De närmaste dagarna ska botten runt Nybron undersökas inför bygget av en ny bro. Även resten av Nattviken ska undersökas då farleden ska muddras i samband med att den nya bron byggs.

De geotekniska undersökningarna görs från en pråm och det är bland annat vattendjupet, sediment och eventuella föroreningar som ska undersökas. När Nybron ska ersättas om några år behöver det muddras för nya brofästen och i samband med det kommer även farleden genom Nattviken att muddras.

När bottenundersökningarna är klara ska det även göras geotekniska undersökningar av gatorna runt Nybron.